Vastgoedbeheer

Als vastgoedbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van onze vastgoedportefeuille. Wij wensen een optimaal huurgenot voor onze huurders te bewerkstelligen. Wij werken met een geavanceerd beheersysteem waarbij lokale beheerders en huismeesters worden aangestuurd.

Vastgoedbeheer oftewel vastgoedmanagement omvat alle beheeractiviteiten die op de markt zijn gebracht voor de verhuur. Vastgoedmanagement is erop gericht om het het optimale rendement uit objecten te halen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen administratief, financieel, commercieel en technisch beheer.

Administratief beheer

Administratief vastgoedbeheer betekent dat wij verschillende administratieve taken regelen zoals het indexeren van huurprijzen. Wij zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en sturen waar nodig bij. We onderhouden contact met de huurders, we stellen huurcontracten op en zorgen ervoor dat de huur geïncasseerd wordt.

Financieel beheer

Financieel beheer houdt in dat wij het inkomen die we in het verleden hebben gehad bijhouden en hoe de financiële toekomst van het vastgoed eruit ziet. Daarnaast regelen wij zaken als facturering en aanmaningen. Tevens beheren we lopende verzekeringen en controleren we onze diverse aanslagen en facturen.

Commercieel beheer

Het commercieel beheer bestaat uit:
 • De ondertekening van overeenkomsten verzorgen
 • Overdracht toegangsmiddelen met sleutelverklaring
 • Contact onderhouden met de huurder(s)
 • Het in standhouden van een optimaal huurgenot
 • Controle op de contractuele overeenkomsten
 • Service bij klachten en reparaties
 • Goede communicatie voor en tijdens inspecties
 • Getekend inspectierapport met fotorapportage

Technisch beheer

Het technisch beheer bestaat o.a. uit:
 • Reparatieverzoeken en schademeldingen
 • Snelle storingsafhandeling
 • Planmatig onderhoud met behulp van meerjarig onderhoudsplan
 • Beheer van contracten met installateurs, aannemers en loodgieters

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.